Modlitba

Malomocní

„Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov.“

Malomocenstvo môže mať mnoho podôb. Nemusí ísť vždy len o Hansenovu chorobu, Lepru. Tak často sme málo, ba občas aj úplne bez mocní.

  • Sme malomocní, unavení, znechutení, frustrovaní, sklamaní. Zo seba, z druhých, zo systému, sveta okolo, z nenaplnených predstáv a očakávaní…

  • Naše sily odčerpáva neschopnosť prijať seba či druhých takých, akí sme. Alebo ich neochota prijať nás?

  • Vyčerpaní zápasmi s časom, neopätovanými citmi, zlyhaniami, netrpezlivosťou, hnevom, všednosťou, finančnou neistotou, nevďačnosťou, životom v jednom kolotoči…

Prečo?

Nie prečo to tak je, to už pravdepodobne väčšina z nás vie. Prečo to mám znášať, vydržať, stále znova začínať?

Apoštol Pavol síce nebol malomocný, no často bol v situácii úplnej bezmoci. Raz, keď bol práve vo väzení, spútaný železami „ako nejaký zločinec“ (to sú jeho vlastné slová), diktoval list pre svojho spolupracovníka Timoteja. Odkázal mu:

„Všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi, a večnú slávu.“ (2Tim 2,10).

Keď sa ti derie na jazyk výkrik „Prečo?“ , zmeň otázku na „Pre koho?“ To je dôležité, dáva to zmysel našim námahám.

Vďačnosť

Keď Ježiš uvidel malomocných, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu.

  • Iste, ďakoval mu za uzdravenie, za vyslobodenie z izolácie, možno za to, že sa konečne môže vrátiť ku svojim blízkym.

  • Možno mu ďakoval za to, že ho Ježiš neodohnal ale, naopak, mal aj pre neho slovo. Hoci bol pre Ježiša ohrozením, hoci bol cudzinec zo Samárie a to znamenalo predsudky.

  • A možno mu dokázal ďakovať aj za skúsenosť choroby, za bezmocnosť ktorú prežil a ktorá výrazne prispela k jeho premene na iného človeka. Za malomocenstvo, vďaka ktorému už nikdy nebude taký, aký bol predtým. Snáď bude teraz oveľa lepší.